علت حل نشدن پودر ماشین لباسشویی دوو

ملل سرویس نمایندگی ااگ و دوو اصفهان,علت حل نشدن پودر ماشین لباسشویی دوو

(مورد پسند و نظر مشتری)

تماس با ملل سرویس : 03132252232 - 09139131986

زمانی که ﺷما لباس ها را در لباسشویی قرار می دهید و پودر را طبق دستور در جاپودری می ریزید و دستگاه را روشن می کنید ، بعد از مدتی متوجه می ﺷوید که کفی درلباسشویی دیده نمی ﺷود با باز کردن جاپودری ،پودرها در داخل آن می باﺷد.

به طور کلی می توان گفت زمانی که شما پودر را در جای خود می ریزید همه ﭘﻮدر رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﺎﭘﻮدری ﺑﻪ قسمت ﭼﻠﯿﮏ نمی رود و بخشی از پودر ماشین لباسشویی حل نشده باقی می ماند.

در این جا باید به دنبال علت حل نشدن پودر ماشین لباسشویی دوو باﺷید.ما در این مقاله به تعدادی از این علت ها اشاره می کنیم.

1-کثیف بودن ﻓﯿﻠﺘﺮ شیربرقی :

یکی از این علت کثیف بودن این قسمت در لباسشویی است که باعث می شود فشار آب ورودی به قسمت جاپودری به اندازه کافی نباشد.

نحوه رﻓﻊ: ﻓﯿﻠﺘﺮ را از ﺷﯿﺮ ﺟﺪا کرده و بعد از ﺗﻤﯿﺰ کردن آن مجددا آن را در جای خود قرار بدهید.

2- ﺟﺎﭘﻮدری ﮐﺜﯿﻒ:

وقتی که به طور مرتب از دستگاه استفاده می کنید ﻣﻘﺪاری از ﭘﻮدر که ﻣﺮﻃﻮب شده در قسمت ﺟﺎﭘﻮدری رﺳﻮب کرده و بعد از مدتی ﺧﺸﮏ می‌شود. در صورت تمیز نکردن رفته‌ رفته ﻣﻘﺪار پودرها جمع شده و بعد روی هم  سفت میﺷود این امر از اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮدرﺟﻠﻮﮔﯿﺮی می‌کند.

نحوه رﻓﻊ: ﺑﺮای برطرف اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ باید ﺟﺎﭘﻮدری را از دستگاه خارج کنید و پودرهای ﺳﻔﺖ ﺷﺪه را شسته و بردارید و دوباره آن را سر جایش قرار بدهید.

3- استفاده از پودرهای غیر استاندارد و یا بیش از اندازه:

یکی از دلایل حل نشدن پودر در ماشین لباسشویی دوو، استفاده از مواد شوینده نامرغوب که در بازار زیاد است می باشد. حتما توجه کنید که از پودرهای مخصوص لباسشویی استفاده کنید.

نحوه رفع:  باید حتما پودرهای شوینده را در محفظه وسطی جاپودری بریزید و در صورتی که پودر بیشتری ریخته اید، باید از برنامه Pre Wash استفاده کنید. می توانید برای شستشوی پرده، ملحفه و توری ها از  پودر کمتری استفاده کنید.

4-سختی آب :

در حقیقت وجود آب نرم باعث می شود که آب راحت تر پودر را در خود حل کند. ولی برعکس آب سخت با مواد شوینده واکنش نشان داده و باعث می شود که رسوبات معدنی بر روی لباس ها باقی بماند. همین امر می تواند مانع از حل شدن پودر بشود.

نحوه رفع :

شما می توانید از یک فیلتر برای این کار استفاده کنید و یا از برنامه های که برای این امر در لباسشویی تعبیه شده است استفاده کنید.

در صورت برطرف نشدن این مشکل می توانید با شرکت ملل سرویس در اصفهان تماس بگیرید، همکاران ما در اولین فرصت در محل حاضر و اقدام به رفع حل نشدن پودر ماشین لباسشویی دوو می شود.


تماس با ما
ارتباط با واتساپ