علت خطا یا ارور E۸ لباسشویی دوو

ملل سرویس نمایندگی ااگ و دوو اصفهان,علت خطا یا ارور E8 لباسشویی دوو

(مورد پسند و نظر مشتری)

تماس با ملل سرویس : 03132252232 - 09139131986

یکی از ارور و خطاهایی که می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم  در مورد مشکلی است که در موتور ایجاد می شود. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که حتما خرابی همه قطعات را با کمک تعمیرکاران ماهر و با تجربه باید تعمیر کنید.

علت خطا یا ارور E8 لباسشویی دوو:

در حقیقت این مشکل در موتور لباسشویی است. بدین صورت که اتصال ناصحیح موتور وپارگی و یا سوختن سیم کشی ها و یا از کار افتادن کامل موتور سبب بروز این ایراد می شود.

* رفع این عیب:

در ابتدا همانطور که گفتیم باید تعمیرکاران این کارها را انجام بدهند پس با تماس با شرکت ملل سرویس در اصفهان آنها این مشکل برطرف می کند.

درابتدا باید سوکت های موتور و سیم کشی های مربوطه به آن بررسی شود و در صورت نیاز باید آنها را تعمیر و یا تعویض کنید. در صورتی که موتور خراب شده و یا سوخته باشد باید به طور کامل تعویض شود.


تماس با ما
ارتباط با واتساپ